Glina je mehkejši in gnetljiv material. Kiparji jo pri modeliranju  dodajajo ali odvzemajo. Oblikujejo jo ročno ali s pomočjo različnih orodij. Kako iz gline kipariti, oblikovati, gnesti, kako se ob glini sprostiti, vse to nam je predstavil akademski kipar David Herzog Leitinger.
Otroci so v tem dopoldnevu veliko spoznali in bili so zelo vztrajni pri ustvarjanju.
Urška Miklavc in Petra Vollmaier
 
Dostopnost