V vrtcu smo na temo požarne varnosti izvajali razne dejavnosti, prebirali smo knjige, ogledovali zloženke in listali revije Gasilec. Otroci so od doma prinašali svoja gasilska sredstva, čelade in drugo opremo. Igrali smo se igre vlog, kjer so otroci ponazarjali reševanje ljudi in gašenje požarov.

Letos za spremembo nismo obiskali Gasilskega doma, zato sem kot gasilka PGD Vuzenica otrokom vrtca pripravila »gasilski poligon«. Sprejela sem jih, oblečena v gasilsko uniformo ter jim predstavila poligon po postajah. Otroci so sledili in spretno opravljali vaje po postajah. Ob tem so neizmerno uživali. Največ časa so se zadrževali pri zadnji vaji-brentači, ciljanje z vodnim curkom v tarčo.

Tako smo letos obeležili mesec požarne varnosti malo drugače, kar je bilo otrokom zanimivo. Otroci so povedali z navdušenjem, da bodo postali gasilci oziroma gasilke, ko odrastejo.

Zapisala: Olga Čeru, dipl. vzg.

Dostopnost