PROJEKT »PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA« V VRTCU MUTA (SOVICA V VRTCU)

V začetku šolskega leta smo se s knjižnico Radlje ob Dravi – enota Muta dogovorili za sodelovanje pri izvajanju projekta predšolske bralne značke. Projekt smo poimenovali Sovica v vrtcu. Namen projekta je bil spodbujanje bralnih navad predšolskih otrok. Prijazne knjižničarke so v knjižnici uredile kotiček, v katerem so se nahajale knjige iz priporočenega seznama. Za vsako skupino otrok so pripravile plakate, njihove starše pa nagovorile z letaki.  Pripravile so nam tudi prav posebno presenečenje – ročno lutko sovico. Na plakat smo vzgojiteljice vpisale imena otrok in naslove prebranih knjig. Otroci so s starši pridno obiskovali knjižnico in si izposojali slikanice, kartonke, … S kakšnim veseljem so jih prinašali v vrtec. Njihovo vsebino so po svojih zmožnostih pripovedovali ostalim otrokom. Vzgojiteljice smo jih pri tem spodbujale, na pomoč pa je priskočila tudi naša sovica, ob kateri so se otroci sprostili in prav pogumno nastopili pred skupino. Posebno vzdušje je pričaral tudi bralni stolček, ki krasi vsako igralnico našega vrtca. Otroci so komaj čakali, da bodo prišli na vrsto in se lahko usedli nanj. V mesecu juniju so nas knjižničarke ob zaključku projekta ponovno povabile v knjižnico, kjer so otroci prejeli zaslužena priznanja in medalje. Obrazi so jim sijali in očke žarele od ponosa. Del knjižnice so gostiteljice preuredile v pravi kino, v katerem smo si ogledali animirani film ZOG in leteča zdravnika, avtorice Julie Donaldson. Pričakali so nas tudi lončki s kokicami, ki so nam vsem zares teknile. Vzgojiteljice smo bile pohvaljene za naš trud, saj pridno spodbujamo otroke in starše k branju knjig.

Zapisala: Saša Podstenšek, dipl. vzg.

Dostopnost