Vrtec pri OŠ Muta – Zgornja Muta

VRTEC MUTA PRI OŠ MUTA
Gortinska cesta 5
Tel: 02 887 95 40
E-pošta:  vrtec.muta@guest.arnes.si

Vrtec je odprt od 5.30 do 15.30.

Prostori vrtca na Zgornji Muti so:
• štiri igralnice
• dvoje sanitarij
• dve garderobi
• igrišče
• 2 oddelka vrtca sta v OŠ Muta, učilnica 1. triade.

Prostori vrtca so namenjeni otrokom od 1. – 6. leta.

V dnevih med prazniki, šolskimi in letnimi počitnicami racionalno organiziramo delo glede na število otrok, ki potrebujejo naše storitve, zato otroke združujemo.

Dostopnost