O nas

IME IN SEDEŽ ZAVODA:

VRTEC MUTA PRI OŠ MUTA
Šolska ulica 6, 2366 Muta

TELEFON: 02 887 95 20 (tajništvo šole)

                   02 887 95 40 (vrtec)

E-pošta: vrtec.muta@guest.arnes.si

VODSTVO VRTCA:

ravnateljica Anita AMBROŽ, prof.
pomočnica ravnateljice v vrtcu: MAJA OMULEC, dipl. vzg.

Ustanovitelj:

Ustanovitelj šole je Občina Muta. Smo enota zavoda OŠ Muta, ki jo je ustanovila Občina Muta. Občinski svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan po objavi v MUV, to je dne 17.10.1996.

Dostopnost