Dodatne dejavnosti

To so dejavnosti, ki sodijo med storitveno dejavnost. V vrtcu se izvajajo predvsem na željo staršev in časovno ne sme posegati v program vrtca. Stroške za dodatno dejavnost krijejo starši sami.

Dodatne dejavnosti izberejo starši. Odgovornost za otroka prevzamejo starši in izvajalci. Izvajajo se lahko v vrtcu ali izven njega.

Dostopnost