Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca, v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Dejavnosti so primerne za otroke od 4 do 6 leta.

Zapleši in zapoj – vodijo Veronika Vimer in Suzana Znajden

Ljubezen do petja, plesa in igranja na instrumente bomo razvijali vsak drugi torek v mesecu ob 14.45.

Bricnikovi škrati – vodijo Urška Miklavc, Anita Klug in Suzana Eršte

Bricnikovi škartje se bomo odpravljali na izlete, odkrivali gozdove ter spoznavali čudovite skrite poti naših krajev, po dogovoru s starši in vodnikom PD Bricnik.

Telovadimo skupaj – vodita Maja Jerčič, Nataša Kreuh in Natalija Erjavc

Gibanje je osnova otrokova potreba, zato mu omogočimo udejstvovanje na dejavnosti

Vadba bo vsako 1. sredo v mesecu ob 15.00 v telovadnici OŠ Muta.

Mali kuharji – vodijo Vesna Verhovnik, Simona Harnik, Janja Porš, Katja Pajtler in Nastja Slemnik

Skupaj bomo kuhali vsaki 2. četrtek v mesecu ob 14.45.

Ustvarjalna delavnica – vodijo Olga Čeru in Vesna Kota

Skupaj bomo ustvarjali vsak 3. torek v mesecu ob 14.45.

Dostopnost