Cilji predšolske vzgoje

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanje sebe in drugih,
  • razvijanje lastne identitete,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje
  • različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje,
  • negovanje radovednosti, raziskovanje ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
  • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
  • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Dostopnost