Obveznosti

 • S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo h kvaliteti programa in ugledu vrtca.
 • Zagotovijo spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z osebo staro najmanj 10 let, za kar je potrebno vaše pisno soglasje.
 • Otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
 • Vključevanje obeh ali enega od staršev v različne oblike sodelovanja.
 • Posredujejo natančne in verodostojne osebne podatke, zaradi nujnega in hitrega pretoka informacij med vrtcem in domom.
 • Upoštevajo natančna navodila vodstva oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj.
 • Sporočijo odsotnost otroka v programu eAsistent za vrtce ali do 8. ure zjutraj na telefonsko številko 02 88 795 40.
 • Bolnega otroka ne vključujte v vrtec.
 • Redno plačujejo ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilih vrtca.
 • Upoštevajo delovni čas vrtca in dovoljeno mejo bivanja v vrtcu ( največ 9 ur).
 • V primeru izpisa otroka iz vrtca velja 30. dnevni odpovedni rok, od dneva oddaje pisne odpovedi v tajništvu šole.

 

Dostopnost