Posebej si prizadevamo

V okviru nalog si v našem vrtcu še posebej prizadevamo in namenjamo pozornost:

– Skrbi za lastno zdravje:

  • Aktivno umivanje rok v sodelovanju z medicinsko sestro.
  • Aktivno umivanje zob v sodelovanju z medicinsko sestro.

– Otrokom s težavami pri govoru – v sodelovanju z logopedinjo.
– Otrokom s posebnimi potrebami v razvoju – specialni pedagog.

Prednostni nalogi v tem šolskem letu:

– razvijanje motoričnih spretnosti (groba in fina motorika, grafomotorika)

–  spodbujanje predbralnih spretnosti in družinskega branja

– praznovanje obletnice vrtca

Dostopnost