Pravice otrok

Otroci imajo pravico:

• Da jim država zagotavlja možnosti za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

• Do enakih možnosti z upoštevanjem razlik.

• Do izbir in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.

• Do vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost.

• Do svetovnonazorsko nevtralne vzgoje.

• Do postopnega razvijanja kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Dostopnost