Pravice staršev

Starši imajo pravico:

• Do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum).

• Do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu.

• Do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov.

• Do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini.

• Do soodločanja v okviru pristojnosti.

• Po potrebi in dogovoru z vzgojiteljico prisostvovati v vzgojno-varstvenem procesu.

Ob vstopu otroka v vrtec je staršem dovoljeno postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti z njim v skupini.

Dostopnost