Prikaz organiziranosti dela

1. ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 1 – 2 leti
Vzgojiteljica Vesna Verhovnik
Pomočnica vzgojiteljice Nastja Slemnik

2. ODDELEK PRVEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 2 – 3 let
Vzgojiteljica Saša Podstenšek
Pomočnica vzgojiteljice Janja Porš

3. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 2 – 4 leta
Vzgojiteljica Urška Miklavc
Pomočnica vzgojiteljice Simona Harnik

4. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 3 – 5 let 
Vzgojiteljica Maja Omulec, Suzana Eršte
Pomočnica vzgojiteljice Katja Pajtler

5. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 4 – 6 let
Vzgojiteljica Olga Čeru
Pomočnica vzgojiteljice Vesna Kota

6. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 5 – 6 let 
Vzgojiteljica Anita Klug
Pomočnica vzgojiteljice Suzana Znajden

7. KOMBINIRANI ODDELEK 1 – 3 let Sp. Muta
Vzgojiteljica Veronika Vimer
Pomočnica vzgojiteljice Nataša Kreuh

8. ODDELEK DRUGEGA STAROSTNEGA OBDOBJA 2 – 6 let Sp. Muta
Vzgojiteljica Maja Jerčič
Pomočnica vzgojiteljice Natalija Erjavc

V letošnjem šolskem letu bodo v našem vrtcu opravljale obvezno praktično pedagoško delo dijakinje Srednje šole Muta, smer predšolska vzgoja in študentke iz Pedagoške fakultete Maribor.
Mentorstvo bomo omogočili tudi drugim kandidatom iz tega področja.

Prehrana za otroke se pripravlja v šolski kuhinji in se odvaža v razdelilne kuhinje. Prehrana je pripravljena v skladu s priporočili Zavoda za zdravstveno varstvo.

Otroci obeh vrtcev imajo na razpolago tudi telovadnico, gospodinjsko, glasbeno učilnico, knjižnico in večnamenski prostor v OŠ Muta.

V mesecu marcu vpisujemo v vrtec otroke za prihodnje šolsko leto. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe vso leto oziroma do zasedenosti oddelka.

Otroci, ki obiskujejo vrtec, imajo prednosti v socialnem razvoju. Ob ustvarjalnosti, domišljiji, prvem raziskovanju, igri, učenju si poiščejo svoje mesto v družbi otrok. Spoznavajo potrebe po razumevanju, strpnosti, prijateljstvu, a doživljajo tudi občutek varnosti, pripadnosti, ljubezni in oblikujejo svojo identitete. Ob tem odkrivanju samega sebe razvijajo odgovornost zase, samozavest in oblikujejo svojo samopodobo.

Dostopnost