Priporočamo

  • Povejte otroku, da mu bo v vrtcu lepo. Vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
  • Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo potolažil.
  • Spodbujajte ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
  • Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov inodhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja na vrtec.
  • Naklonjeno se pogovarjate z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da se bo bolje počutil.
Dostopnost