Sodelovanje s starši

  • Roditeljski sestanki (predvidoma dvakrat letno).
  • Pogovorne ure – prvi torek v mesecu, od 14.30 – 15.30 in po dogovoru z vzgojiteljico
  • Predavanja za starše.
  • Svet staršev, en predstavnik je član sveta zavoda OŠ Muta za obdobje 4 let.
  • Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljšo medsebojno povezavo, boljše poznavanje otroka, njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka.

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti.

Kurikulum predvideva večje vključevanje staršev v program v vrtcu. Želimo, da sodelujete v različnih dejavnostih. O vsebini in obsegu se pogovorite z vzgojiteljico. Veseli borno, če nam boste predstavili svoj poklic ali omogočili obisk v podjetju, kjer ste zaposleni. Tudi babice in dedki nam popestrijo vzgojo in delo.

Vsi zaposleni želimo in si prizadevamo, da bi se otroci med nami dobro počutili, da bi izvajanje kurikuluma prispevalo k tesnejšemu povezovanju s starši, da bi bilo okolje do vrtca spodbudno in napredno.

Dostopnost