Projekt OBJEM – BRALNA PISMENOST

  O Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI Zavod RS za šolstvoZavod RS za šolstvo

Vrtec Muta je vključen v nacionalni projekt, ki ga vodi Zavod republike Slovenije za šolstvo. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

V okviru projekta smo v vrtcu sestavili razvojni tim, ki bo v delo vnašal novosti s področja bralne pismenosti. Kot prednostno področje smo si zastavili cilj – slovenski jezik in bralna pismenost: izboljšanje besedišča pri predšolskih otrocih. Cilj bomo dosegali s pomočjo naslednjih dejavnosti:

  • vsakodnevni pogovori z otroki (otrok pripoveduje, opisuje, razlaga, pojasnjuje)
  • postavljanje odprtih vprašanj
  • književna vzgoja (branje zgodb, poslušanje zgodb, obiski knjižnice, predšolska bralna značka)
  • spoznavanje simbolov pisnega jezika
  • rime, bibarije, pesmice, jezikovne igre

 

 

Dostopnost