Projekt FIT4KID

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA

 »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«

Projekt FIT Slovenija je projekt promocije gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol, ki ga vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica Mednarodnega projekta FIT Slovenija. Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane! Ključni razlog, da FIT pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu gibalne-športne aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti.

 FIT4KID

Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se bodo osredotočale na povečano  uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Izobraževal bo učitelje in vzgojitelje, da bi znali sočasno z aktivnostmi spodbuditi možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost pri učenju in izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.

Namen in cilj projekta FIT4KID:

  • zagotoviti platformo za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji
  • prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse
  • izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti ( gibalnih in kognitivnih) in zdravja

FIT (himna)

FIT- FIT- FIT,
gremo na kolo,
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore čisto vsak.

Zdrav duh v telesu in močno srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre,
naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemi na svetu le eden sem jaz!

FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj proč,
v meni raste moč,
življenja je obroč.
FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj počel bi z njim,
z nasmehom se budim.

Že čutim kako se razvija telo
in vem da bom zmogel živeti za to,.
krepi se mi volja in raste mi moč,
sebi darujem, sem drugim v pomoč.

FIT-FIT-FIT,
gremo na kolo,
ali na drevo,
živeti je lepo.
FIT-FIT-FIT,
pospeši svoj korak,
vdihni sveži zrak,
to zmore čisto vsak.

Zdrav duh v telesu in močno srce,
doživljam svežino, prav dobro mi gre,
naj gibanje druži, ohranja vse nas,
med vsemu na svetu le eden sem jaz.

FIT-FIT-FIT,
z drogami zdaj proč,
v meni raste moč,
življenja je obroč.
FIT-FIT-FIT,
izginil je tvoj dim,
le kaj počel bi z njim,
z nasmehom se budim.

FIT!

 POMEMBNI DOGODKI

-EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI, 22. September 2015

V naši organizaciji ga bomo izvedli. Promovirali bomo hojo, kot del aktivnega življenjskega sloga. Spodbudili bomo strokovne delavce, otroke in njihove starše k uporabi nemotorizirane oblike transporta.

 – SVETOVNI DAN HOJE, 15. oktober

Izvedli bomo aktivni sprehod ali izlet, se pogovorili o pomenu hoje za zdravje.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA, 7. april

Pogovorili se bomo o zdravju, zdravi prehrani, higieni, varnosti, o pomenu hoje za zdravje…

– FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE, 20. januar

Otroke motiviramo za aktiven in zdrav življenjski slog. Kaj lahko počnemo ne da bi gledali TV, računalnik, tablico,…

– KIDS AND TEENS FOR ACTIVE LIFE – MOJE ZDRAVJE, MOJE ŽIVLJENJE

Spreminjajmo življenjski slog. Na nivoju zavoda ali na nivoju izbranih oddelkov v mesecu januarju 2017.

SVETOVNI DAN ŠPORTA IN SVETOVNI DAN DRUŽINE

Ta dneva bomo združili v enega in pripravili »Igre brez meja« v okviru zaključka športnega programa »Mali sonček« in v okviru zaključka vrtca. Prireditev je namenjena otrokom in staršem.

Povezava na videoposnetek

Dostopnost