Projekt CICIBRALČEK

S projektom »Cicibralček« smo otrokom dali možnost, da sami izberejo knjige iz pripravljenega seznama ter jih skupaj s starši poiščejo v knjižnici. Nato se o prebranih zgodbah pogovarjamo. S to dejavnostjo želimo izboljšati predbralno pismenost, govor otrok ter aktivno vključiti tudi starše.  Skozi celo leto je poudarek na razvijanju govora otrok, ob uporabi primerne govorne spodbude s strani odraslih (pozitivna komunikacija, pogovor, pripovedovanje otrok). k sodelovanju povabimo tudi logopedinjo.

Dostopnost