Spoštovani starši, sodelavci, dragi otroci!

Pogumno smo zakorakali v prve dni septembra in se podali novim dogodivščinam naproti. Želimo si, da spletemo prijetne in trdne vezi, da smo vam, dragi starši, v oporo in pomoč.

V našem vrtcu spodbujamo razvoj samostojnosti otrok, odkrito komunikacijo in poudarjamo vrednote, ki so pomembne za skupno življenje. “Skupaj lažje rastemo” je vizija Vrtca Muta in le s skupnim sodelovanjem nam bo uspelo vzgojiti otroke, ki bodo znali premagovati ovire, biti prijatelj drug drugemu ter znali uporabiti vse nauke, znanje in izkušnje na poti svojega življenja.

Pomočnica ravnateljice za vrtec:

mag. Helena Boh

Dostopnost